Sta op en wees telbaar: De non-conformistische manier om uw manifest te manifesteren

Sta op en wees telbaar: De non-conformistische manier om uw manifest te manifesteren
“Ik ben vrij omdat ik geweldig ben.”

–Sofia Mulan

De connotatie van “vrij” in het bovenstaande citaat komt voort uit het inherente idee van vrijheid: het vermogen om je eigen bezigheden te kiezen en de wens van je hart te volgen. Mensen zijn niet vrij om te doen wat ze willen, tenzij ze zelf de keuze maken en het pad steunen dat naar hen leidt.

Dit idee is wat conformistisch scheidt van revolutionair. De confederalen waren bereid de wet van het land (de grondwet van de V.S.) te volgen omdat zij geloofden dat het een verplichting was tegenover de koloniën om dat te doen. Maar, zij hadden een andere kijk op het leven van een revolutionair. Zij beschouwden zichzelf als deel van de Amerikaanse rebellen en zouden de gemakken van het leven achter zich laten – het helpen met smokkelwaar, het verkopen van specerijen, en het vinden van vreemde baantjes in het opstandige Amerika.

Het bovengrondse Amerika bestond uit duizenden plaatsen met identiteiten. Dit leven was diep ondergronds. Niemand kende elkaar. Het leven was een risico. Ondergronds leven betekende “makkelijk geld”. Eens ging een commissaris akkoord om een stuk land in veiligheid te brengen in de kolonie. Dan moest hij het verkopen en na de oogst naar z’n volgende huis gaan.

“Nauwelijks een handvol mannen, mag men wel zeggen, met een paar geplukte slaven,” herinnerde zich iemand die slaaf was geweest. Terwijl het schip door gevaarlijke wateren voer, hielden de mannen aan boord hun bezittingen zorgvuldig bij. Ze berekenden hun budge money, of wat ze overhielden nadat ze een bepaalde route hadden afgelegd. Zij hielden ook contact, als vrienden en relaties, met de loods en de bemanning.

 

 

 

 

De dochter van de generaal, Jesus de Bastide, is een voorouder van de driejaarlijkse Amerikaanse viering van Onafhankelijkheidsdag. Zij werd rond 1752 geboren en woonde in wat nu Ocean Springs, Miss. is. In 1784 diende zij een aanvraag in voor een plaats in de Britse kolonie Louisiana. Haar vader, Thomas de Bastide, voer mee met de opgerichte kolonie aan de Atlantische kust van de Society for proposing and establishing a central government.

In 1803 nam het Congres van de Verenigde Staten wat bekend stond als de Louisiana Purchase van een deel van hetContinentale Select-senaat land. Dit land omvatte ook het gebied dat rond dezelfde tijd van de inheemse Amerikaanse volkeren was gekocht. In 1803 verwierf de regering van de Verenigde Staten het gebied voor 15.000.000 dollar van Frankrijk en Spanje. In 1804 droeg de regering van de Verenigde Staten het gebied vervolgens over aan Frankrijk in een speciaal grensverdrag.

Veel van de inheemse Amerikaanse stammen aanvaardden dit traktaat als de grens tussen hun land en de noordelijke koloniën. Maar anderen waren het niet eens met deze beslissing. Zij wilden meer land in Noord-Amerika. Uiteindelijk werd in de beroemde “Louisiana Purchase” het gebied van alle Fransen gekocht voor $5.000.000 en verdeeld in vierenvijftig slaven- seizens. De seigneurinationale regering gaf aan elk van de seigneurons “cedent legions” uit, gelijk aan de mannen.De Verenigde Staten gingen niet in op het grensgeschil en accepteerden de Texaanse secessioniente.

Toen Mexico zich onafhankelijk verklaarde, werd ook hen gevraagd grondgebied te verwerven van een ander koninkrijk in Mexico. In het beroemde Verdrag van Guadalupe Hidalgo werd bepaald dat Mexico Texas en de nier-dienst van de Verenigde Staten zou verwerven. Toen de V.S. de verantwoordelijkheid voor Texas overnamen, noemden ze het Opper-Texas. In 1839 keerde Mexico echter onder dwang terug naar Opper-Texas en noemde het gebied dingen alsoria.

Pas 2000 jaar later veranderde de naam van Texas in de republiek Texas en werd het uitgeroepen tot het vijfde grootste land ter wereld. In deze periode hebben de Verenigde Staten en Mexico een turbulente geschiedenis met elkaar gehad. In de jaren 1800 werden Mexicaanse kolonisten naar Texas gebracht, maar al snel realiseerde de regering van de V.S. zich dat Mexico zowel mannen als land nodig had en vroeg Mexico om het land terug te geven op voorwaarde dat de V.S. hulp van de Mexicaanse regering zouden krijgen bij het reorganiseren van de regering en bij het beschermen van de belangen van de V.S. in de regio Texas.

Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was de behoefte aan olie voor beide landen aanleiding tot een uitgebreide zoektocht naar afzetmarkten voor de olie. Toen de Verenigde Staten onafhankelijk werden, namen zij Texas tijdelijk op in hun grenzen. De relatie tussen de twee landen was positief tot de verdragen van 1846-1848, waarbij Texas van Californië werd gescheiden.

Na de Mexicaans-Amerikaanse oorlog van 1846-1848 werd Texas als achtentwintigste staat tot de Unie toegelaten. Op 8 november 1845 verklaarde Texas zich onafhankelijk van Mexico als de Republiek Texas.

Posts created 10

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top